Tilannekatsaus: Maaliskuu 2011

Tilannekatsaus: Maaliskuu 2011

Kaikkien sivukirjastojen tukiasemat on nyt uusittu 802.11n-tukiasemiksi. Nyt sivukirjastoissa pitäisi olla hyvin toimivat Mastonet-yhteydet erityisesti lukusaleissa.

Jalkarannan koulun tukiasemat on nyt uusittu ja samalla on parannettu antennien suuntausta kohti ympäröiviä kerrostaloja.

Linja-autoaseman Mastonet-yhteyden nopeutta on kasvatettu maaliskuun puolivälissä. Huoltotoimista aiheutui ajoittaisia katkoksia verkkoyhteyksissä. Vastaavanlainen toimenpide tehdään maaliskuussa myös Tapparakadun Mastonet-yhteydelle.

Vuonna 2011 on tavoitteena tehdä seuraavia kehitystoimenpiteitä Mastonet-verkossa:

- Vesitornin tukiasemien uusiminen
- Paavolan tukiasemien uusiminen
- Tarjantien tukiasemien uusiminen (tällä hetkellä tukiasemat pois käytöstä)
- Metsäkankaan tukiasemien uusiminen
- Sataman alueen Mastonet-ulkoverkon 1-vaihe otetaan käyttöön (Sibeliustalolta laivoille päin). Tämän jälkeen aloitetaan vaiheen 2 valmistelu eli verkon laajentaminen satamassa, kunhan on saatu selville 1-vaiheella saavutettu kuuluvuusalue.
- Torin tukiaseman käyttöönotto
- Kariston koulun tukiaseman käyttöönotto

Lisäksi on meneillään muutamia kehitysprojekteja joiden avulla parannetaan Mastonet-verkon luotettavuutta ja toimivuutta, mutta joilla ei ole suoranaisesti vaikutusta kuuluvuusalueisiin.